Belasting in India

Project Description

India heeft een goed ontwikkelde belastingstructuur met duidelijk afgebakende autoriteit tussen Centralen staatsregeringen en lokale instanties. De centrale overheid heft belastingen op inkomsten(met uitzondering van de belasting op landbouwinkomen, die de staatregeringen kunnen heffen), douanerechten, centrale accijnzen en servicekosten.Belasting op btw (BTW), (BTW in staten waar btw nog niet van kracht is), zegelrecht,Staat Accijnzen, landinkomsten en belasting op beroepen worden geheven door de staatsregeringen. Lokale instanties hebben de bevoegdheid om belasting op eigendommen, octrooien en voor nutsbedrijven zoals water te heffenlevering, afvoer etc.In de afgelopen 10-15 jaar heeft het Indiase belastingstelsel enorme hervormingen ondergaan. De belastingtarievenzijn gerationaliseerd en belastingwetten zijn vereenvoudigd, wat resulteert in betere naleving, gemak van belastingbetaling en betere handhaving. Het proces van rationalisatie van de belastingadministratieis doorlopend in India. Sinds 1 april 2005 hebben de meeste staatsregeringen in India de omzetbelasting vervangen doorVAT.

  • Date: February 10, 2015
  • Client: Johnson Group, US
  • Category: Projecten