Corporate fiscal policy and incorporation in the EU

17 sep

Corporate fiscal policy and incorporation in the EU

Project Description

In Europa zijn de afnemende vennootschapsbelastingkoersen in combinatie met stijgende belasting-bbp-ratio’s. Deze papier onderzoekt in hoeverre inkomen verschuiving van de persoonlijke naar de bedrijfsbelastingbasis kanleg deze uiteenlopende ontwikkelingen uit. Wij exploiteren een panel van Europese gegevens over de juridische vorm vanBedrijf om inkomsten te verschuiven via inbedrijfstelling. De resultaten suggereren dat het effect issignificant en groot. Het impliceert dat de omzet effecten van lagere vennootschapsbelasting – mogelijkveroorzaakt door belastingconcurrentie – zal gedeeltelijk opkomen in lagere persoonlijke belastinginkomsten in plaats vanlagere bedrijfsbelastingopbrengsten. Simulaties suggereren dat tussen 12% en 21% van de bedrijvenbelastinginkomsten kunnen worden toegeschreven aan inkomen verschuiving. Inkomstenverschuiving blijkt dat de bedrijfsbelasting-bbp-ratio met ongeveer 0,25% -punten sinds de vroege jaren negentig.

In dit project analyseren we langlopende scenario’s voor het Europese vennootschapsbelastingbeleid en -opbouw, evenals de impact van de voorwaarden op de wereldwijde LNG-markt op marktaandelen.

Project Details Shortcode only available for "Projects" content type.